Quảng cáo

Ứng dụng thay thế cho Autodesk 123D hàng đầu cho Windows

Autodesk 123D

Autodesk 123DMiễn phí

Bộ CAD và Mô hình 3D để giúp bạn bắt đầu

Autodesk 123D là một bộ công cụ mô hình hóa 3D và CAD được thiết kế để giữ cho người chơi trong tâm trí. Nó tương tự như Trimble SketchUp trong phạm vi và là Autodesk Inventor-based.

7
674 bình chọn
 • Autodesk 123D Catch

  Autodesk 123D Catch

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Chương trình thiết kế & chụp ảnh miễn phí cho Windows

  7
  220 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Autodesk 123D không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Autodesk Fusion 360

  Autodesk Fusion 360

  Giấy phép
  buy Tải xuống
  Nền tảng

  Công cụ thiết kế dựa trên đám mây hoàn chỉnh?

  8
  112 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Autodesk 123D không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Autodesk DWG Trueview

  Autodesk DWG Trueview2021

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Phần mềm miễn phí để xem tập tin dữ liệu AutoCAD

  8
  9450 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Autodesk 123D không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Autodesk 3DS Max

  Autodesk 3DS Max2020

  Giấy phép
  buy Tải xuống
  Nền tảng

  Ứng dụng hoạt hình và thiết kế 3D chuyên nghiệp quý giá

  7
  1635 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Autodesk 123D không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Sculptris

  Sculptris6

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Phần mềm tạo mô hình 3D miễn phí ấn tượng

  7
  496 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Autodesk 123D không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • 3D Builder

  3D Buildervaries-with-device

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Một chương trình miễn phí cho Windows ‚của Microsoft Corporation

  8
  180 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Autodesk 123D không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • DraftSight

  DraftSight2020

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Phần mềm CAD 3D 3D Draftsight

  7
  2432 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Autodesk 123D không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Autodesk Maya

  Autodesk Maya2021

  Giấy phép
  buy Tải xuống
  Nền tảng

  Giải pháp dựng hình, hoạt hình và mô hình 3D mạnh mẽ

  7
  652 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Autodesk 123D không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!

Quảng cáo

Quảng cáo